Úvodní strana

Naše mateřská škola je otevřena od 1.9.2009. Jsme součástí příspěvkové organizace s právní subjektivitou, ředitelka celého subjektu sídlí na Mateřské škole Lidická 625, Strakonice. Zástupce ředitelky, který řídí naší mateřskou školu, je pověřený řízením v plném rozsahu a zodpovídá za úroveň práce školy.
Kapacita školy je 56 dětí. Děti jsou umístěny ve 2 třídách, v první třídě je zapsáno 25 dětí a v druhé 24.