1.září

Školní rok 2021/2022

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1. 9. 2021

Organizace:

  • V MŠ neplatí pro děti povinnost nošení roušek a testování.
  • Prosíme rodiče, aby se v prostorách školy zdržovali po nezbytně nutnou dobu s ochranou dýchacích cest a v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění dítěte, zvážili jeho docházku do MŠ.
  • Úklid a dezinfekce se provádí pravidelně několikrát denně ve všech prostorách MŠ.

Těšíme se na Vás                                      kolektiv MŠ Stavbařů