Důležitá sdělení

Mraveniště - Sladovna Písek

Ve středu 20.10.2021 pojedou Šnečci a Rybičky autobusem do Písku do Sladovny,
kde je pro děti připraven program: "Mraveniště"
Odjezd od ZŠ Dukelská  v 8.00 h
Návrat do MŠ na oběd.

S sebou: batůžek -  pláštěnku (svačinu/ 2ks pitíčka si děti povezou ze školky) 

Ráno, prosíme, PŘIVEĎTE děti DO 7,45h, děkujeme.

Podzimní slavnost

Podzimní slavnost

Zveme rodiče a děti na zahradní slavnost:)

- dne  6.10. 2021 od 16 hod.

- akce určená pro rodiče s dětmi z obou tříd naší MŠ

- program:

SAXANA ANEB STRAŠIDEL SE NEBOJÍME - zábavný hudební pořad, plný známých písniček a rozvíjení dětské fantazie povídáním o strašidlech vážně i nevážně

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ – prosím, připravte si vlastní dýně + nástroje na dlabání a vyřezávání

 

 

10 000 kroků pro zdraví

Naše MŠ se neoficiálně připojuje k výzvě "10 000 kroků pro zdraví". Snažime se podporovat zdravý životní styl a pohyb dětí. Připravili jsme pro děti pravidelné, batužkové dny, kdy vyrážime na procházky ihned po svačince a prohlubujeme týdenní témata zážitkovým učením v přírodě. Naše zapojení do této výzvy chceme sledovat a měřit pomocí aplikace a naše úspěchy budeme s vámi sdílet na webových stránkách a nástěnkách školy.

2. Šnečci

 

Učitelky:   třídní učitelka: Jana Keilová DiS.

                zástupce ředitele: Bc. Mirka Chodlová

Asistent pedagoga: Jana Chmelařová

O úklid třídy a výdej stravy se stará:    Alexandra Hovorková

Telefon třídy: 380 422 842

V naší třídě Šnečků máme  24 dětí.

 

Záměry a cíle naší třídy

Vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Společně za poznáním“ .

Cílem naší třídy jsou děti, jejich dětská osobnost, jejich práva a povinnosti. Chceme je seznámit s naším velkým světem a naučit je v něm žít. Učíme je samostatnosti, rozhodovat se sám za sebe a nést za svá rozhodnutí i následky. Nebát se říct svůj názor, ale také přijímat názory druhých. Chceme, aby z naší třídy odcházely do školy „velké, malé bytosti“, které se o sebe umí postarat.

 

Naše pravidla

Máme nová pravidla, která jsou platná pro obě naše třídy a pomůžou nám vytvářet příjemné prostředí a atmosféru.

Pravidla jsme rozdělili na:  

-         oušková pravidla (např. když jeden mluví, posloucháme)

-         pusinková pravidla (např. vítáme se i loučíme s druhými)

-         ručičková (např. uklízíme hračky, udržujeme pořádek)

-         nožičková (např. ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili)

-         srdíčková (např. umíme se rozdělit, obdarovat)

-         pravidla při stolování (např. jíme tiše, nemluvíme)

 

 

O čem si povídáme, co se učíme a poznáváme