Důležitá sdělení

Mraveniště - Sladovna Písek

Ve středu 20.10.2021 pojedou Šnečci a Rybičky autobusem do Písku do Sladovny,
kde je pro děti připraven program: "Mraveniště"
Odjezd od ZŠ Dukelská  v 8.00 h
Návrat do MŠ na oběd.

S sebou: batůžek -  pláštěnku (svačinu/ 2ks pitíčka si děti povezou ze školky) 

Ráno, prosíme, PŘIVEĎTE děti DO 7,45h, děkujeme.

Podzimní slavnost

Podzimní slavnost

Zveme rodiče a děti na zahradní slavnost:)

- dne  6.10. 2021 od 16 hod.

- akce určená pro rodiče s dětmi z obou tříd naší MŠ

- program:

SAXANA ANEB STRAŠIDEL SE NEBOJÍME - zábavný hudební pořad, plný známých písniček a rozvíjení dětské fantazie povídáním o strašidlech vážně i nevážně

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ – prosím, připravte si vlastní dýně + nástroje na dlabání a vyřezávání

 

 

Program

Datum
15. Září 2021 Divadlo Kolem - Hledá se kamarád
15. Září 2021 Třídní schůzka
21. Září 2021 Pouť
6. Říjen 2021 Divadlo Zvoneček - O veliké řepě
6. Říjen 2021 Podzimní slavnost
20. Říjen 2021 Mraveniště - Sladovna Písek
5. Listopad 2021 Logopedická depistáž !!!
12. Listopad 2021 Vyšetření zraku !!!
23. Listopad 2021 Vánoční focení !!!
24. Listopad 2021 Divadlo - Čert a Káča
7. Prosinec 2021 Tvořivé dílny na hradě !!!
8. Prosinec 2021 Vánoční tvoření - besídka Rybičky !!!
17. Prosinec 2021 Vánoční koncert !!!
11. Leden 2022 Divadlo Kolem - Kamarád nad zlato
22. Březen 2022 Divadlo TDS - Zlaté husy
21. Duben 2022 Divadlo Zvoneček - O perníkové chaloupce

1. Rybičky

Ve třídě máme  zapsáno 22 dětí,  věkové složení dětí 3 – 4,5 let.

 

Učitelky:   třídní učitelka: Marie Fleissigová

                učitelka:         Lenka Fialová

O úklid třídy a výdej stravy se stará:  Kateřina Konvičková

Telefon třídy:  380 422 841

 

Záměry a cíle naší třídy

Vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu „Společně za poznáním“.

Cílem naší třídy jsou děti, jejich dětská osobnost, jejich práva a povinnosti. Snažíme se předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků dle individuálních možností a rozvíjet samostatnost, sebevědomí a tvořivost dítěte. Hlavním znakem je spontaneita, tvořivost, komunikativnost a aktivita.

Chtěli bychom, aby z naší třídy odcházely fyzicky zdatné děti se vztahem k přírodě, hudbě, mateřskému jazyku, schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací a sporů a se zájmem o okolní svět.

 

Chceme, aby se děti v naší třídě:

◦    cítily v bezpečí a v pohodě

◦    vše si vyzkoušely, ověřily a prožily

◦    nebály se říkat svůj názor

◦    přijímaly kritiku

◦    pomáhaly si navzájem

◦    znaly svá práva, ale na druhou stranu i povinnosti

 

O čem si povídáme, co se učíme a poznáváme