Pro rodiče

Co do školky ano, a co ne
Děti potřebují

 • bačkory ( ne pantofle, z důvodu nebezpečí uklouznutí, úrazu )
 • pyžamo nebo  noční košilku
 • hrneček z umělé hmoty na pití
 • hřeben se šňůrkou ( hlavně holčičky )
 • hrací kalhoty, pro holky zástěru , sukničku, apod. na převlečení do třídy
 • náhradní oblečení ( včetně spodního prádla )
 • pro pobyt venku sportovní obuv a oblečení

Doporučujeme všechny věci dětem podepsat. Zabráníte tak jejich záměnám.

Kapesníky dávejte dětem i do oblečení na pobyt venku.

Za ztrátu řetízků, náušnic, prstýnků, apod. mateřská škola nezodpovídá.

 

Nemocné děti
Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé.

Učitelka v době převzetí dítěte od rodičů má právo dítě odmítnout z důvodu nachlazení, či jiných příznaků. Naší povinností je chránit zdraví dětí!

Zjistíte-li sebemenší příznaky nemoci, nedávejte dítě do kolektivu. Uchráníte tak své dítě před zhoršením nemoci a ostatní děti před možnou nákazou.

Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do mateřské školy nepatří.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole ( teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

V mateřské škole se nepodávají žádné léky s výjimkou léků na alergii – na základě písemného vyjádření lékaře.

 

Poprvé ve školce
Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý předškoláček vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami, než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s „novou autoritu“ – paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci  trochu jinak.

 • Zůstaňte s dítětem ve třídě. Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí.
 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v mateřské škole.
 • Přibalte mu mazlíčka. Dovolte dítěti, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku.
 • Používejte stejné rituály. Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou dobu. Buďte laskaví, ale důslední.
 • Nikdy školkou nestrašte, nevyhrožujte.

 

Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně jednání paní učitelky, nejprve jí o tom informujte a sdělte jí své názory.  Většina nejasností je pouze nedorozumění. Pokud ani poté nebudete spokojeni, sdělte své problémy paní ředitelce. Dojte tak k rychlejší nápravě, než když řešíte problém „za rohem„ .

 

My důvěřujeme Vám, vy důvěřujete nám!