2019-2020

2. Šnečci

 

Učitelky:   Fleissigová Marie

                 Bc. Chodlová Mirka

Asistent pedagoga: Jana Chmelařová

O úklid třídy a výdej stravy se stará:    Alexandra Hovorková

Telefon třídy: 380 422 842

V naší třídě Šnečků máme  25 dětí.

 

Záměry a cíle naší třídy

Vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Společně za poznáním“ .

Obrázek: 

1. Rybičky

Ve třídě máme  zapsáno 24 dětí,  věkové složení dětí 3 – 4,5 let.

 

Učitelky:   Fialová Lenka

                  Keilová Jana

 

Školní asistentka: Bc. Kristýna Nováková

Asistent pedagoga: Jitka Kotálová

O úklid třídy a výdej stravy se stará:  Kateřina Konvičková

Telefon třídy:  380 422 841

 

Záměry a cíle naší třídy

Vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu „Společně za poznáním“.

Obrázek: