2021-2022

2. Šnečci

 

Učitelky:   třídní učitelka: Jana Keilová DiS.

                zástupce ředitele: Bc. Mirka Chodlová

Asistent pedagoga: Jana Chmelařová

O úklid třídy a výdej stravy se stará:    Alexandra Hovorková

Telefon třídy: 380 422 842

V naší třídě Šnečků máme  24 dětí.

 

Záměry a cíle naší třídy

Vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Společně za poznáním“ .

Obrázek: 

1. Rybičky

Ve třídě máme  zapsáno 22 dětí,  věkové složení dětí 3 – 4,5 let.

 

Učitelky:   třídní učitelka: Marie Fleissigová

                učitelka:         Lenka Fialová

O úklid třídy a výdej stravy se stará:  Kateřina Konvičková

Telefon třídy:  380 422 841

 

Záměry a cíle naší třídy

Vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu „Společně za poznáním“.

Obrázek: