Platby v naší škole

Platba stravování a úplaty ( školného ) za předškolní vzdělávání

Úplata ( školné ) za předškolní vzdělávání a stravování jsou hrazeny dohromady na účet Mateřské školy Školní, č.ú. 181549157/0300.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná společně s úhradou za stravné 20. den předešlého kalendářní měsíce.

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravy je hrazena bezhotovostně – formou inkasa nebo ve vyjímečných případech po dohodě s vedením mateřské školy platba jinou formou.

 

Výše úplaty ( školného ) za předškolní vzdělávání

Výše úplaty ( školného ) za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřní směrnicí pro školní rok 2021/2022  ve výši 300,- Kč. 

 

Stravování dětí

Od 1.9.2021 je stanovena výše stravného při celodenním stravování:

děti do 6 let celodenní stravování celkem   38,- Kč
děti 7 let celodenní stravování celkem 41,- Kč

 

                                     děti do 6 let __děti 7 let ( 7leté ve šk. roce 2021/2022 )

dopolední svačina:        9,- Kč                    9,- Kč
oběd:                         21,- Kč                  24,- Kč
odpolední svačina:        8,- Kč                    8,- Kč